Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73835
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorKiều Hữu Thiện-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73835-
dc.description.abstractBài viết giới thiệu khái quát chung về tín dụng đối với hộ nghèo; Các nhân tố tác động tới chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo; Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo của một số nước trên thế giới và bài học rút ra đối với Việt Nam.-
dc.format.extent10 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu Châu Âuvi
dc.subjectTín dụngvi
dc.subjectHộ nghèovi
dc.titleTín dụng cho hộ nghèo – Kinh nghiệm từ các nước và bài học cho Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2012-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.