Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74014
Title: Phục vụ và duy trì: cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh
Authors: S.Chiavo-Campo
Keywords: Tổ chức bộ máy nhà nước
Hành chính công
Hành chính
352.2 Ph506v
Abstract: Trên cơ sở phân tích khái quát bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới, sách đã phác hoạ bức tranh toàn cảnh về nền hành chính công trong thế kỷ XXI; luận giải những bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong quá trình cải cách hành chính, đồng thời đề cập đến những vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia như đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu...
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Issue Date: 2003-12-01
Type: Sách
Extent: 940 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: ACB Ngân hàng phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.