Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74266
Title: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại UiO-66 biến tính và khả năng hấp phụ asen trong môi trường nước
Authors: Nguyễn Đức Hải
Issue Date: 2023-03-21
Type: Luận án, luận văn
Extent: 2 tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Dong_gop_moi.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41680\Nguyen_Duc_Hai
  • Size : 19,15 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • QD_cap_hoc_vien_Nguyen_Duc_Hai.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41680\Nguyen_Duc_Hai
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Toan_van_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41680\Nguyen_Duc_Hai
  • Size : 5,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_luan_an_tieng_anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41680\Nguyen_Duc_Hai
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_luan_an_tieng_viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41680\Nguyen_Duc_Hai
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang_thong_tin_dong_gop_moi.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41680\Nguyen_Duc_Hai
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich_yeu_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\41680\Nguyen_Duc_Hai
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.