Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74275
Title: Một số vấn đề về công tác Quốc hội
Authors: Trường Chinh
Keywords: Công tác Quốc hội
Giám sát Lập pháp
Đại biểu Quốc hội
Cử tri
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
328.597
Abstract: Bài nói chuyện của đồng chí Trường Chinh với các đảng viên Đại biểu Quốc hội trong dịp chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV (4-6-1971) trình bày một số vấn đề về công tác Quốc hội, gồm: vị trí và vai trò của Quốc hội; nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội; làm như thế nào cho các kỳ họp Quốc hội đạt kết quả tốt.
Publisher: Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Issue Date: 1971
Type: Sách
Extent: 40 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00001091_Mot so van de ve cong tac Quoc hoi_1971.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.