Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74516
Title: Nghiên cứu quá trình tổng hợp vật liệu nano silic để chế tạo anode định hướng ứng dụng cho ắc quy Li-ion.
Authors: Nguyễn Văn Thắng
Issue Date: 2019-12-02
Type: Luận án, luận văn
Extent: 139 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • ThongTin_KetLuanMoi_LuanAn_NCS_NguyenVanThang.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34435
  • Size : 45 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • ToanVan_LuanAn_NCS_NguyenVanThang_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34435
  • Size : 3,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeu_LuanAn_NCS_NguyenVanThang.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\34435
  • Size : 46,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.