Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74836
Title: Đánh giá hiệu năng hệ thống FSO chuyển tiếp sử dụng điều chế SC-QAM dưới ảnh hưởng của lỗi lệch tia
Authors: Dương Hữu Ái
Issue Date: 2018-07-06
Type: Luận án, luận văn
Extent: 3 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ban_thong_tin_dua_len_mang-TiengAnh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 107,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.