Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75014
Title: Quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm tại Việt Nam
Authors: Mai Tiến Tú
Keywords: Quản lý nhà nước
Chất phụ gia
Việt Nam
Chất phụ gia thực phẩm
Abstract: Luận án đã hệ thống, luận giải và bổ sung lý luận liên quan đến quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm. Luận án đã làm rõ đặc thù của hoạt động kinh doanh chất phụ gia thực phẩm trong đó nhấn mạnh vấn đề an toàn thực phẩm cũng như những ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng nếu sử dụng chất phụ gia không theo quy định. Xác định rõ các khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm làm căn cứ để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm tại Việt Nam.
Advisor: Hà Văn Sự, Nguyễn Hóa
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 227 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thương mại
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Toàn văn luận án - NCS Mai Tiến Tú.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Tom tat LA - Tieng Viet - Mai Tiến Tú.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 691,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Tom tat LA - Tieng Anh - Mai Tiến Tú.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 461,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Thông tin điểm mới luận án - Tiếng Anh - Mai Tiến Tú.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 124,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.