Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75015
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thị Bích Thủy
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Luận án đã tổng hợp các nghiên cứu trước và lựa chọn phương pháp thích hợp để tìm ra giải pháp cho vấn đề nghiên cứu của luận án này. Thông qua đó tác giả đã giới thiệu và áp dụng những nghiên cứu trước phù hợp với luận án. Kết quả của nghiên cứu đã cung cấp các bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ cho các nghiên cứu liên quan trước đó. Đồng thời nghiên cứu đã đóng góp cách nhìn sâu sắc hơn sự tác động của FDI đến CDCCKT. Luận án đã đưa ra những đóng góp về mặt thực tiễn. Kết quả của nghiên cứu là tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý liên quan đến vấn đề trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. Thông qua nghiên cứu này, luận án đã chỉ ra được tác động của FDI đến CDCCKT ngành tại TP.HCM giai đoạn 2012 – 2020 và các kế hoạch tương lai như: (1) Hoàn thiện công tác quy hoạch; (2) Phát triển cơ sở hạ tầng; (3) Ưu tiên lựa chọn các đối tác FDI có công nghệ tiên tiến; (4) Hoàn thiện cơ chế, chính; (5) Duy trì dòng vốn FDI, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra rất phức tạp.
Advisor: Nguyễn Quang Thuấn, Phạm Thu Phương
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 171 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA NguyenThiBichThuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT NguyenThiBichThuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 663,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng NguyenThiBichThuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 453,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NguyenThiBichThuy.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 252,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.