Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75016
Title: Xây dựng và sử dụng thí nghiệm tương tác trên màn hình nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực, tực lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học một số kiến thức về chuyển động cơ của chất điểm (Vật lí 10)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Issue Date: 2016-01-11
Type: Luận án, luận văn
Extent: 3 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bia_TTLA_Anh.docx
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,72 kB

    • Format : Microsoft Word XML  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.