Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75019
Title: Đánh giá điều kiện hình thành và nguy cơ trượt lở đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Issue Date: 2017-08-24
Type: Luận án, luận văn
Extent: 26 tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thong_tin_tom_tat_ve_nhung_diem_moi_cua_LA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 74,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.