Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75019
Title: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y Việt Nam
Authors: Phạm Đắc Thắng
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Việt Nam
Thuốc thú y
Abstract: Luận án xác định yếu tố ảnh hưởng cũng như tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đi trước. Trong đó nghiên cứu đã đề xuất 5 nhóm tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh động về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm: (i) Năng lực đổi mới sáng tạo; (ii) Năng lực định hướng học hỏi; (iii) Năng lực Marketting; (iv) Năng lực định hướng kinh doanh; (v) Năng lực liên kết hợp tác. Luận án đã phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y Việt Nam nhằm đề xuất hệ thống giải pháp có ý nghĩa thực tiễn cho doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y Việt Nam trong bối cảnh mới.
Advisor: Đặng Thị Phương Hoa, Nguyễn Xuân Dũng
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 208 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • luận án bảo vệ học viện NCS Phạm Đắc Thắng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án (8).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 637,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL moi Pham Dac Thang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 883,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trich yeu Pham Dac Thang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 909,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.