Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75020
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐoàn Năng, Hoàng Ly Anh-
dc.creatorPhạm Thị Gấm-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.other237-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75020-
dc.description.abstractLuận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về thực hiện các cam kết quốc tế (CKQT) về bảo vệ môi trường biển (BVMTB) do nguồn Ô nhiễm từ đất liền (ONTĐ)L như định nghĩa, nội dung và đặc điểm của CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; “luật mềm” quốc tế về BVMTB do nguồn ONTĐL; lịch sử hình thành, vai trò và xu hướng phát triển của các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; quan niệm và các biện pháp đảm bảo thực hiện các CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL; Luận án đã đưa ra các bình luận, đánh giá về các nội dung cam kết trong các CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền; đánh giá, phân tích và đưa ra nhận định về thực trạng thực hiện CKQT về BVMTB do nguồn ONTĐL của Việt Nam. Đặc biệt, Luận án làm rõ về những thành tựu, khó khăn, thách thức của Việt Nam trong việc thực hiện các CKQT về BVMTB do nước thải, rác thải và chất dinh dưỡng từ đất liền.-
dc.format.extent237 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsĐại học Luật Hà Nộivi
dc.subjectCam kết quốc tếvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectBảo vệ môi trường biểnvi
dc.subjectÔ nhiễmvi
dc.subjectMôi trường biểnvi
dc.titleThực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường biển do nguồn ô nhiễm từ đất liềnvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luan an bao ve cap truong.ban cuoi.39302.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.