Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75021
Title: Bảo vệ quyền tác giả qua thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Huy Hoàng
Keywords: Bảo vệ quyền tác giả
Tòa án nhân dân
Việt Nam
Quyền tác giả
Abstract: Luận án đã hệ thống và làm nổi bật các vấn đề lý luận về bảo hộ quyền tác giả nói chung và bảo hộ quyền tác giả thông qua xét xử tại tòa án. Thông qua việc phân tích pháp luật thực định và thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc bảo vệ quyền tác giả tại tòa án, Luận án đã nhận diện những bất cập của pháp luật về quyền tác giả nói chung và bảo vệ quyền tác giả bằng biện pháp dân sự tại Tòa án nói riêng.
Advisor: Phạm Kim Anh, Bùi Anh Thúy
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 208 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenHuyHoang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT NguyenHuyHoang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 907,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng NguyenHuyHoang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 473,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_NguyênHuyHoang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.