Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75021
Title: Nghiên cứu biến tính vỏ trấu thành xúc tác cacbon hóa mao quản trung bình, sử dụng để tổng hợp dầu nhờn sinh học
Authors: Võ Văn Hùng
Issue Date: 2021-03-15
Type: Luận án, luận văn
Extent: 182 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN_AN_TS_Vo_Hung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37092
  • Size : 6,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong_tin_dua_len_mang-tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37092
  • Size : 11,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong_tin_dua_len_mang-tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37092
  • Size : 279,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM_TAT_LATS-Vo_Hung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\37092
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.