Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75365
Title: Chính sách hợp tác quốc tế về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Đoàn Vân Hà
Keywords: Hợp tác quốc tế
Khoa học
Công nghệ
Đổi mới sáng tạo
Việt Nam
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến hợp tác quốc tế về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính sách hợp tác quốc tế về KHCN&ĐMST. Luận án chỉ rõ khái niệm KHCN&ĐMST cần được hiểu như là một thuật ngữ thống nhất và chính sách hợp tác quốc tế về KHCN&ĐMST là một chính sách có liên quan đến nhiều lĩnh vực là kinh tế, KHCN&ĐMST, ngoại giao. Luận án đi sâu vào tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện chính sách hợp tác quốc tế về KHCN&ĐMST ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ có những điều kiện khác nhau, việc thực hiện chính sách này khác nhau nhưng luôn có những điều kiện cơ bản đảm bảo cho hợp tác quốc tế về KHCN&ĐMST bao gồm nhân lực và cơ sở hạ tầng cho KHCN&ĐMST, công cụ tài chính và thuế thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào KHCN&ĐMST và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Advisor: Đỗ Hương Lan
Issue Date: 2022
Type: Luận án
Extent: 183 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Ngoại thương
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.FTU- Doan Van Ha-KTQT-luan an tien si.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.FTU-Doan Van Ha-KTQT- Tom tat LA- Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 567,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.FTU-Doan Van Ha-KTQT-Tom tat LA-Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 406,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.FTU-Doan Van Ha- KTQT-Trich yeu LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 195,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.FTU-Doan Van Ha-KTQT-Diem moi-Tieng Viet+English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 212,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.