Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/75888
Title: Bản tin chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ Kinh tế: Hiện trạng và xu hướng chuyển đổi số của Trung Quốc
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Chuyển đổi số
Hiện trạng
Xu hướng
Trung Quốc
Abstract: Bản tin đánh giá quá trình chuyển đổi số của Trung Quốc trong và sau đại dịch Covid-19, các lực lượng chính định hình từ hệ sinh thái kinh tế số của Trung Quốc trong và sau đại dịch, tương lai chuyển đổi số ở TQ cùng các xu hướng lớn, hành lang pháp lý và vai trò của chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số.
Issue Date: 2023-05
Extent: 18 trang, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.