Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75992
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Lực
dc.date.issued1957
dc.identifier.otherVV00001851
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/75992-
dc.description.abstractGiới thiệu tóm tắt về đất nước Liên Xô, những thành tựu về khoa học kỹ thuật kinh tế đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ năm và đang bắt tay vào kế hoạch 5 năm lần thứ sáu.
dc.format.extent58 tr.; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Sự thật
dc.subjectLiên Xô
dc.subjectChủ nghĩa xã hội
dc.subjectKế hoạch 5 năm
dc.subjectKinh tế
dc.subjectChính trị
dc.subject947
dc.titleLiên Xô vĩ đại
dc.typeSách
dc.provenanceBản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00001851_Lien Xo vi dai_1957.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.