Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76007
Title: Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thực tiễn vận hành và những vấn đề đặt ra hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Tất Viên
Keywords: Quyền lực nhà nước
Cơ chế kiểm soát
Kiểm soát
Abstract: Bài viết phân tích những đặc điểm của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước và đề xuất một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số tháng 6 (363) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL6.22.Kiem soat quyen luc nha nuoc_thuc tien_van de dat ra.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.