Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76029
Title: Phòng, chống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Bá Dương
Keywords: Tự diễn biến
Tự chuyển hóa
Tư tưởng
Chính trị
320.4597 Ph431c
Abstract: Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay; khái quát những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đồng thời, nêu rõ những vấn đề đặt ra, các nhân tố tác động, yêu cầu và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay.
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 252 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00047727_Phong chong Tu dien bien Tu chuyen hoa o VN hien nay_2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.