Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76038
Title: Kinh tế Việt Nam năm 2019
Authors: Nguyễn Văn Bình
Keywords: Việt Nam
2019
GDP
FDI
Chính sách
Kinh tế
338.959 K312t
Abstract: Kết cấu báo cáo gồm 2 phần và 5 chương. Phần 1 đi sâu phân tích bối cảnh, tình hình kinh tế thế giới, để từ đó có những đánh giá về thành công và thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2018, cũng như dự báo triển vọng trong năm 2019. Sang phần 2, báo cáo đi vào những vấn đề mang tính dài hạn hơn, đó là: (1) Khuyến nghị chính sách về chiến lược thu hút FDI thế hệ mới; và (2) Đánh giá vai trò năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu quả trong an ninh năng lượng ở Việt Nam, qua đó phác họa, phân tích và đánh giá một cách rõ nét tình hình, những thách thức và cơ hội cho kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
Publisher: Ban Kinh tế Trung ương
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 300 tr; PDF/A
Method: ISSN: 18591493; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Kinh tế Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00048798_Kinh te VN nam 2019_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.