Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76072
Title: Năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể tham gia
Authors: Đặng Thị Ánh Tuyết, Vũ Thái Hạnh
Keywords: Năng lực thực thi
Quản lý
Chủ thể tham gia
Abstract: Năng lực của các chủ thể tham gia quản lý phát triển xã hội thể hiện sức mạnh, nguồn lực tổng thể của quốc gia và được biểu hiện trong nhận thức về quản lý phát triển xã hội, qua kỹ năng và mức độ tham gia thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể. Nhận diện năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể tham gia qua giá của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là một trong những cơ sở thực tiễn góp phần xây dựng các giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của các chủ thể trong thực hiện các mục tiêu quản lý phát triển xã hội bền vững của nước ta hiện nay. Bài viết trình bày năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội và giải pháp nâng cao năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể tham gia.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 531 tháng 5 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT5.22.Nang luc_Qly phat trien xa hoi_chu the tham gia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.