Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76241
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLý Phú Xuân
dc.contributor.otherTrần Vân
dc.date.issued1957
dc.identifier.otherVV00001780
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/76241-
dc.description.abstractTrích dịch một đoạn trong bản "Báo cáo về kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triền kinh tế quốc dân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1953—1967)" giới thiệu kinh nghiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư doanh ở Trung Quốc
dc.format.extent60 tr; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Sự thật
dc.subjectCải tạo xã hội chủ nghĩa
dc.subjectCông thương nghiệp
dc.subjectTư doanh
dc.subjectKinh tế
dc.subject338.951
dc.titleMấy vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư doanh ở Trung Quốc
dc.typeSách
dc.provenanceBản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.