Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76269
Title: Nhân dân, quyền lực và lợi nhuận: Chủ nghĩa tư bản tiến bộ cho thời kỳ bất mãn
Authors: Joseph E. Stiglitz
Keywords: Chủ nghĩa tư bản
Nhân quyền
Quyền lực
Lợi nhuận
Tư bản tiến bộ
Thời kỳ bất mãn
Kinh tế
Chính trị
330.122 Nh121d
Abstract: Cuốn sách lập luận về hình thức chủ nghĩa tư bản công bằng và bền vững hơn, ưu tiên hạnh phúc của con người hơn là theo đuổi lợi nhuận. Bên cạnh đó, vạch ra những thất bại của hệ thống kinh tế hiện tại và đưa ra tầm nhìn về một hình thức mới của chủ nghĩa tư bản. Ngoài ra, tác giả đề xuất một loạt các chính sách giúp tạo ra hình thức chủ nghĩa tư bản mới.
Publisher: Nhà xuất bản Tri thức
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 476 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Tri thức
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.