Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76303
Title: Dấu ấn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam
Authors: Vũ Đình Quyền
Keywords: Sự nghiệp
Tiểu sử
Việt Nam
Thủ tướng Phan Văn Khải
Đổi mới
Hội nhập kinh tế
Việt Nam
Chính trị
959.70442092 D125a
Abstract: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo đức độ, tài năng. Sách trình bày: hình ảnh, tiểu sử, dấu ấn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam; một số bài phát biểu, kết luận, chỉ thị của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Publisher: Nhà xuất bản Thế giới
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 406 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trịItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.