Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76330
Title: Xây dựng khái niệm dữ liệu cá nhân trong Pháp luật Việt Nam tham chiếu kinh nghiệm của Liên minh châu Âu
Authors: Bạch Thị Nhã Nam
Keywords: Dữ liệu cá nhân
Khái niệm dữ liệu cá nhân
Liên minh Châu Âu
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng các khái niệm về thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân hiện có trong các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, đồng thời phân tích quy định của Liên minh Châu Âu trong quy định chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Từ đó, bài viết đề xuất các nội dung tham khảo có giá trị cho Việt Nam.
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL6.22.Khai nien_du lieu ca nhan_PLVNam_lien minh chau Au.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.