Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76338
Title: Tuyên bố ngày 27 tháng 10 năm 1961 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về âm mưu của Đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào miền Nam Việt Nam
Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Keywords: Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội
Quốc hội khóa II
Kỳ họp thứ 3
Chính trị
Hiến pháp
Pháp luật
Tuyên bố
Đế quốc Mỹ
Miền Nam Việt Nam
Abstract: Nêu lên các hành động của đế quốc Mỹ, bày tỏ quan điểm của Quốc hội về những hành động và các tố cáo của Quốc hội trước dư luận trong nước và quốc tế, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa luôn đồng tình và ủng hộ nhân dân Việt Nam
Publisher: Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Issue Date: 1961-10-27
Type: Tuyên bố
Extent: Tr.832; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.