Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76518
Title: Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án, một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Trương Thị Thu Trang
Keywords: Sự độc lập của tòa án
Tòa án
Sự độc lập của tòa án trên thế giới
Sự độc lập của tòa án ở Việt Nam
Pháp luật
347 K312n
Abstract: Nội dung cuốn sách trình một số vấn đề lý luận cơ bản về sự độc lập của Tòa án, thông tin về các quy định pháp luật về sự độc lập của Tòa án của một số quốc gia điển hình cho các mô hình tố tụng hiện nay như Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Tham chiếu với sự độc lập của Tòa án ở Việt Nam, qua đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quy định về sự độc lập của Tòa án.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 339 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.