Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76531
Title: Mô hình tổ chức và hoạt động của Toà án, chế độ chính sách thẩm phán của Cộng hoà Liên bang Đức
Authors: Nguyễn Thị Hồng Bích
Keywords: Mô hình tổ chức
Hoạt động của Toà án
Chính sách thẩm phán
Cộng hoà Liên bang Đức
Abstract: Bài viết trình bày về hệ thống Toà án ở Đức, Quản lý Toà án; Đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp , bổ nhiệm thẩm phán, chế độ tiền lương, thù lao của thẩm phán
Issue Date: 2023-02-06
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 tr, pdf
Method: BVCG_Cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_UBTP.Tổ chức tòa án và thẩm phán. ĐỨc_TVQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 346,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.