Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76833
Title: Hoàng Sa, Trường Sa chủ quyền của Việt Nam - Tư liệu và Sự thật lịch sử
Authors: Nguyễn Quang Ngọc
Keywords: Hoàng Sa
Trường Sa
Chủ quyền Việt Nam
Biển Đông
Trung Quốc
Quốc phòng, an ninh
320.1509597 H407s
Abstract: Nội dung của công trình là nghiên cứu chủ quyền của Việt Nam theo hướng tiếp cận lịch sử, qua các tư liệu chứng minh sự thật lịch sử về quá trình Việt Nam đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền trên hai quần đảo như thế nào. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng trình bày những tranh chấp, tranh biện về chủ quyền hai quần đảo do Trung Quốc dấy lên từ năm 1909 cùng những hành động xâm lược và mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc từ năm 1946 cho đến nay.
Publisher: Nhà xuất bản Hà Nội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 272 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.