Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76872
Title: Ký ức Thành cổ (tập 1)
Authors: Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972
Keywords: Lịch sử
Thành cổ Quảng trị
Việt Nam
Tập 1
Quốc phòng, an ninh
959.7043 K600ư
Abstract: Bộ sách là công trình gồm nhiều tập, tập hợp nhiều bài viết, câu chuyện, hình ảnh sinh động phản ánh bản chất cách mạng và ý chí gang thép của thế hệ Thanh niên "Bộ đội cụ Hồ" trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Trong tập 1, sách đề cập đến bài học vô giá về tình yêu Tổ quốc; những con người làm nên lịch sử; thơ chiến sĩ tri ân Thành cổ.
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 556 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00046942_Ky uc Thanh co tap 1_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.