Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76878
Title: Chuyên gia giáo dục: Cần phải loại bỏ ra khỏi ngành và xem xét xử lý hình sự giáo viên bị tố bắt trẻ uống nước bồn cầu
Authors: Mỹ Linh
Keywords: Phẩm chất đạo đức
Năng lực chuyên môn
Giáo dục
Chuyên gia giáo dục
Xử lý hình sự
Giáo viên
Bạo hành
Giáo viên mầm non
Abstract: Bài viết của các chuyên gia giáo dục cho rằng nếu sự việc được xác minh là đúng sự thật thì hai giáo viên mầm non ở Ninh Bình cần phải loại bỏ ra khỏi ngành, và cần phải xem xét xử lý hình sự về hành vi của 2 giáo viên đã vi phạm.
Issue Date: 2020-11-14
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.