Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76897
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về di chúc có điều kiện
Authors: Phùng Bích Ngọc
Keywords: Pháp luật
Thừa kế
Di chúc
Người lập di chúc
Người thụ hưởng
Người để lại di chúc
Thụ hưởng di sản
Bộ luật Dân sự năm 2015
Bộ luật Dân sự
Abstract: Có thể hiểu, di chúc có điều kiện là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc nhằm mang lại lợi ích cho người thụ hưởng trên cơ sở hành động của người này thực hiện điều kiện mà người để lại di chúc đưa ra. Trên thực tế, người để lại di chúc thường giao nghĩa vụ cho người được hưởng di sản theo di chúc và người lập di chúc có quyền xác lập nguyện vọng của mình trong di chúc với điều kiện dành cho bên thụ hưởng. Chính vì vậy, việc quy định cụ thể về di chúc có điều kiện là cần thiết. Với bài viết này, tác giả nêu lên thực tiễn xét xử một số bản án liên quan tới di chúc có điều kiện để cho thấy sự cần thiết bổ sung quy định pháp luật về di chúc có điều kiện, đồng thời đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về nội dung này.
Issue Date: 2020-12-02
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Hoan thien quy dinh phap luat ve di chuc co dieu kien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 225,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.