Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76897
Title: Nghiên cứu lịch sử - Bản tóm lược của D.C. Somervell
Authors: Arnold J. Toynbee
Keywords: Nghiên cứu lịch sử
Lịch sử thế giới
Nền văn minh thế giới
Văn hóa, thể thao, du lịch
909 Ngh305c
Abstract: Cuốn sách tóm tắt và phân tích tổng hợp lịch sử thế giới, phân tích sự trỗi dậy và suy vong của các nền văn minh trong lịch sử nhân loại (từ quá trình hình thành của các nền văn minh đến sự phát triển, sự sụp đổ và sự tan rã của các nền văn minh trên thế giới).Tác giả không chỉ trình bày và phân tích các sự kiện lịch sử, mà còn đưa ra những quan điểm và giả thuyết thú vị về sự phát triển và suy vong của các nền văn minh này. Tác phẩm cũng mang lại một cái nhìn sâu sắc về tác động của các yếu tố văn hóa, tôn giáo và kinh tế đối với sự khai thác và bền vững của các nền văn minh.
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 708 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Công ty CPVH Văn Lang
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00043569_Nghien cuu lich su_2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 47,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.