Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76906
Title: Vạch mặt quân giết người ở Phú Lợi
Authors: Uỷ ban đấu tranh Trung ương chống vụ thảm sát Phú Lợi.
Keywords: Quốc phòng, an ninh
Vụ đầu độc Phú Lợi
Chiến tranh Việt Nam
Võ Nguyên Giáp
Thảm sát
Tội ác chiến tranh
959.7042
Abstract: Nội dung cuốn sách trình bày về vụ thảm sát tàn bạo ở trại tập trung Phú Lợi; một hành động tội ác chưa từng có của Mỹ - Diệm; Điện tối khẩn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới Đại sứ S. S. Ansari Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ở Việt Nam; lời kêu gọi của Ủy ban Đấu tranh Trung ương chống vụ thảm sát Phú Lợi; kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi Ủy ban Quốc tế; những vụ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ; những vụ khủng bố dã man do Mỹ -Diệm gây ra và các nội dung về: tình hình một số trại tập trung ở miền Nam; số liệu ngân sách phục vụ việc đàn áp khủng bố của Chính quyền miền Nam và những lời thú nhận.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1959
Type: Sách
Extent: 52 tr; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000384_Vach mat quan giet nguoi o Phu Loi_1959.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.