Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/76930
Title: Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam
Authors: Phan Hữu Dật
Keywords: Dân tộc học
Nhân học
Văn hóa Việt Nam
Dân tộc
305.8009597 M450s
Abstract: Cuốn sách nghiên cứu về một số vấn đề: Dân tộc học Việt Nam; Xã hội nguyên thủy; Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Văn hóa và phát triển; Quá trình phát triển tộc người và mối quan hệ giữa các dân tộc; Việt Nam và Đông Nam Á
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 502 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00044839_Mot so van de dan toc hoc Viet Nam_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 36,76 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.