Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76932
Title: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Authors: Tạ Thị Thùy Trang
Keywords: Hợp đồng chuyển nhượng
Quyền sử dụng đất
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Đất đai
Bất động sản
Luật Đất đai năm 2013
Hợp đồng mua bán tài sản
Đất có tranh chấp
Tranh chấp đất đai
Abstract: Hiện nay, khi chuyển quyền sử dụng đất bằng hình thức chuyển nhượng là chủ yếu thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là khâu quan trọng để đạt được thành công trong giao dịch. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và chỉ ra một số điểm bất cập của Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề này.
Issue Date: 2021-02-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 290,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.