Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76970
Title: Nghiên cứu văn học Việt Nam - Những khả năng và thách thức
Authors: Nhiều tác giả
Keywords: Nghiên cứu văn học
Văn học Việt Nam
Văn hóa, thể thao, du lịch
895.92209 Ngh305c
Abstract: Cuốn sách gồm các tiểu luận về nghiên cứu văn học Việt Nam, tập trung: nhìn nhận lại tiến trình các lý thuyết nước ngoài chủ yếu là phương Tây du nhập vào Việt Nam, hai luồng lí thuyết Pháp, Mỹ, lí thuyết du hành Orientalism ở Đông Á, ngoài ra còn các nghiên cứu nhằm vào đối tượng là văn chương Việt Nam từ thời kỳ cổ trung đại đến hiện đại.
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 532 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-968-631-3; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.