Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76970
Title: Quy định của Bộ luật Hình sự về dấu hiệu định tội đối với tội "Nhận hối lộ"
Authors: Đào Phương Thanh
Keywords: Bộ luật Hình sự
Nhận hối lộ
Bộ luật Hình sự năm 2015
Tham nhũng
Tội phạm về chức vụ
Lợi ích vật chất
Bên thứ ba hưởng lợi
Của hối lộ
Hối lộ
Người có chức vụ quyền hạn
Abstract: Bài viết phân tích những điểm mới trong quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 (BLHS năm 2015) về dấu hiệu định tội của tội "Nhận hối lộ". Bài viết cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bấp cập trong quy định của BLHS năm 2015 về vấn đề này.
Issue Date: 2021-04-21
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.