Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/76972
Title: Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức
Bác Hồ
Văn hóa, thể thao, du lịch
335.4346 Th250g
Abstract: Cuốn sách bao gồm một số bài nghiên cứu đã được công bố của ông về tư tưởng Hồ Chí Minh, mang tính hồi ức trong đó đề cập sâu sắc đến cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số chuyên luận về tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực khác nhau.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 268 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-57-4008-8; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00046103_The gioi con doi thay nhung tu tuong Ho Chi Minh song mai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.