Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77012
Title: Từ nhân dân mà ra
Authors: Võ Nguyên Giáp
Keywords: Lịch sử
Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam
Giải phóng quân
Quốc phòng, an ninh
895.9228
Abstract: Cuốn sách kể lại một số chuyện về thời kỳ mới xây dựng của quân đội ta. Phân tích những câu chuyện ngay từ ngày Đảng ta mới thành lập; đến những câu chuyện từ những năm 1930, 1931, 1940,.. Đề cao lực lượng Giải phóng quân, Du kích Ba-tơ cùng hàng ngàn đội tự vệ, tự vệ chiến đấu tại khắp các địa phương trên cả nước đã sinh ra và lớn lên trong cao trào đấu tranh cách mạng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa.
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Issue Date: 1964
Type: Sách
Extent: 244 tr; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000625_Tu nhan dan ma ra_1964.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.