Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77031
Title: Về đoàn kết quân dân
Authors: Hồ Chí Minh
Keywords: Chính trị
Đoàn kết toàn dân
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
335.4346
Abstract: Cuốn sách đề cao tinh thần đoàn kết quân dân, dân tộc thông qua thực tiễn lịch sử trong các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Publisher: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Issue Date: 1975
Type: Sách
Extent: 54 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000736_Ve doan ket quan dan_1975.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.