Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77049
Title: Cuộc vận động Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội
Authors: Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng. Thành ủy Hà Nội
Keywords: Cách mạng tháng Tám
Hà Nội
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính trị
959.704
Abstract: Nội dung chính của cuốn sách bao gồm 2 phần chính là: Cuộc vận động Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội và một số nhận xét về ưu điểm và khuyết điểm của cuộc vận động Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội.
Issue Date: 1970
Type: Sách
Extent: 208 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng. Thành ủy Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000553_Cuoc van dong cach mang thang Tam o Ha Noi_1970.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.