Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77062
Title: Tiến lên dưới lá cờ của Đảng
Authors: Trường Chinh
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Xây dựng Đảng
Chính trị
324.2597
Abstract: Cuốn sách gồm có hai bài của đồng chí Trường Chinh: Tiến lên dưới cờ của Đảng và phương châm chiến lược của Đảng ta.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1963
Type: Sách
Extent: 108 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000556_Tien len duoi la co cua Dang_1963.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.