Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77064
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhạm Thị Thanh Huyền, Lê Đức Sơn-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77064-
dc.description.abstractLừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong những tội danh được áp dụng tương đối phồ biến trong nhóm tội phạm xâm phạm sử hữu. Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn có những nhầm lẫn khi định tội đối vói các hành vi tương tự hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Kiểm sát viên cần lưu ý các đặc điểm trong cấu thành tội phạm của tội danh này. Bài viết trình bày vướng mắc khi giải quyết vụ án lừa đảo chiêm đoạt tài sản và những vấn đề cần lưu ý khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Kiểm sátvi
dc.subjectThực hành quyền công tốvi
dc.subjectKiểm sátvi
dc.subjectVụ án lừa đảovi
dc.subjectChiếm đoạt tài sảnvi
dc.titleMột số vấn đề cần lưu ý khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sảnvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kiểm sát số 14 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.