Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77065
Title: Về tranh chấp chia di sản thừa kế khi thực hiện không đúng thủ tục xác định quan hệ huyết thống
Authors: Đỗ Thị Quỳnh Thu
Keywords: Tranh chấp chia di sản
Thừa kế
Quan hệ huyết thống
Abstract: Tranh chấp chia di sản thừa kế là loại án dân sự phổ biến, phức tạp trong việc đánh giá tài liệu, chứng cứ; việc nhận thức, áp dụng pháp luật trong xác định quyền thừa kế, di sản thừa kế cũng còn nhiều nội dung chưa thống nhất. Bài viết nêu một vụ án có quan điểm giải quyết khác nhau đối với tranh chấp chia di sản thừa kế trong trường họp thực hiện không đúng thủ tục xác định quan hệ huyết thống,
Issue Date: 2022
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 14 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.14.22.Tranh chap chia di san thua ke_Qhe huyet thong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.