Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77066
Title: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước
Authors: Nguyễn Thành Duy, Phạm Hoàng Tân
Keywords: Viện kiểm sát nhân dân
Pháp luật
Quản lý nhà nước
Abstract: Kiến nghị là một quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân, có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác quản lý nhà nước - xã hội. Thực tiễn cho thấy các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách về quản lý Nhà nước, đồng thời phản ánh tới các cơ quan nhà nước một góc nhìn đa chiều, từ đó có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước - xã hội. Bài viết trình bày kết quả thực hiện quyền kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai trong thời gian qua; Một số kinh nghiệm, kỹ năng và một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.
Issue Date: 2022
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 14 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.14.22.VTro VKSND_phong ngua_khac phuc_PL_quan ly nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.