Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77066
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ Nguyên Giáp
dc.date.issued1970
dc.identifier.otherVV00001118
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/77066-
dc.description.abstractTóm tắt về cuộc đời và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bác trong lịch sử Việt Nam và tình cảm sâu sắc mà nhân dân Việt Nam dành cho Người
dc.format.extent48 tr.; PDF/A
dc.language.isovi
dc.publisherNhà xuất bản Sự thật
dc.subjectHồ Chí Minh
dc.subjectCách mạng
dc.subjectThiên tài quân sự
dc.subjectLực lượng vũ trang
dc.subjectQuốc phòng, an ninh
dc.subject335.4346
dc.titleHồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
dc.typeSách
dc.provenanceBản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.