Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77142
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Authors: Nguyễn Văn Thắng
Keywords: Hồ Chí Minh
Quân đội nhân dân
Việt Nam
Quốc phòng, an ninh
355.009 Ch500t
Abstract: Cuốn sách khắc họa sâu sắc tỉnh cảm của Hồ Chủ tịch dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giúp độc giả hiểu thêm về tình cảm của Cha đẻ lực lượng vũ trang nhân dân với Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời ghi nhận những thành tựu to lớn mà quân đội ta đã đạt được để xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ".
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
Issue Date: 2016
Type: Sách
Extent: 394 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Hồng Đức
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00043287_Chu tich HCM voi QDNDVN anh hung_2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.