Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77159
Title: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và những quy định mới về biển, đảo
Authors: Quý Lâm
Keywords: Chủ quyền quốc gia
Biển
Đảo
Hoàng Sa
Trường Sa
Việt Nam
Quốc phòng, an ninh
320159597 Ch500q
Abstract: Cuốn sách mang đến cho bạn đọc cái nhìn bao quát, sâu sắc hơn về chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và việc bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc trong tình hình mới theo luật pháp quốc tế.
Publisher: Nhà xuất bản Thế giới
Issue Date: 2016
Type: Sách
Extent: 404 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.