Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77191
Title: Bảo vật quốc gia Việt Nam
Authors: Nguyễn Lan Phương
Keywords: Bảo vật quốc gia
Di sản văn hóa
Việt Nam
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7 B108v
Abstract: Cuốn sách giới thiệu hiện vật hàm chứa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học, tôn lên giá trị tinh thần, niềm tự hào về những di sản của tiền nhân để lại. Sách gồm 2 phần, tập trung giới thiệu về: 109 Bảo vật Quốc gia Việt Nam và 07 văn bản pháp quy về công việc nhận vật bảo quốc gia.
Publisher: Nhà xuất bản Dân trí
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 384 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Dân trí
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00046546_Bao vat quoc gia Viet Nam_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 52,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.