Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77192
Title: Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc
Authors: Đoàn đại biểu hai miền Nam - Bắc
Keywords: Hội nghị hiệp thương
Hội nghị hiệp thương thống nhất hai miền
Thống nhất đất nước
Chính trị
324.2597
Abstract: Hội nghị tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Tại Hội nghị đã diễn ra cuộc thảo luận hào hứng, dân chủ và đã đi sâu phân tích những vấn đề được nêu lên trong chương trình nghị sự, từ đó hoàn toàn nhất trí về tất cả các vấn đề thuộc về chủ trương và biện pháp nhằm thực hiện thống nhất nước nhà, thể hiện ý chí sắt đá và nguyện vọng tha thiết của toàn dân.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1975
Type: Sách
Extent: 78 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00000731_Hoi nghi hiep thuong chinh tri thong nhat To quoc_1975.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.