Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77193
Title: Lịch sử và văn hóa Việt Nam - Tiếp cận bộ phận
Authors: Phan Huy Lê
Keywords: Lịch sử
Việt Nam
Văn minh
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7 L2302s
Abstract: Nội dung cuốn sách gồm có: Tính đa tuyến toàn bộ, toàn diện của lịch sử Việt Nam; Những trung tâm văn minh và Nhà nước cổ đại trên lãnh thổ Việt Nam; Bước ngoặt lịch sử vào nửa đầu thế kỉ X; Bước chuyển biến từ thời cuối Trần sang Lê sơ; Thắng lợi và thất bại của Tây Sơn; Một số vấn đề về nông thôn và đô thị; Thành Thăng Long - Hà Nội và di tích Hoàng Thành mới phát lộ và một số sự kiện và nhân vật lịch sử; Sử học, Việt Nam học, Đông phương học, Quan hệ giao lưu văn hóa với thế giới.
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 1060 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00044803_Lich su va Van hoa Viet Nam_Tiep can bo phan_2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 91,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.