Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77196
Title: Một góc nhìn về tiến hóa văn hóa
Authors: Bùi Xuân Toán
Keywords: Tiến hóa
Tiến hóa văn hóa
Văn hóa, thể thao, du lịch
306 M458g
Abstract: Cuốn sách cung cấp thông tin về: tiến hóa tiền sinh học và sự xuất hiện loài người; văn hóa và các cơ sở nền tảng của tiến hóa văn hóa; ba trụ cột của tiến hóa văn hóa vi mô: kinh tế - khoa học và công nghệ - con người.
Publisher: Nhà xuất bản Thanh niên
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 224 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bùi Xuân Toán
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00050977_Mot goc nhin ve tien hoa van hoa_2022.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.