Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77218
Title: Những hiện vật tàng trữ tại Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam về ngôi mộ cổ Việt Khê
Authors: Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam
Keywords: Bảo tàng
Ngôi mộ cổ Việt Khê
Khảo cổ học
Văn hóa, thể thao, du lịch
930.1
Abstract: Với hai phần chính cùng với các hình họa, tài liệu giới thiệu sơ lược về các ngôi mộ và những di vật: quan tài bằng cây gỗ khoét rỗng, công cụ, vũ khí, nhạc khí bằng đồng, đồ gỗ sơn...ở Việt Khê, cũng như bản thống kê hiện vật và một vài ý kiến qua những di vật đó.
Issue Date: 1965
Type: Sách
Extent: 104tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.